Valná hromada

Usnesení valné hromady

Usnesení valné hromady konané 22. ledna 2023 naleznete níže:

Usnesení valné hromady 2023.pdf

Valná hromada

TJ Čechie Zastávka všechny srdečně zve na valnou hromadu konanou v neděli 22. ledna 2023 od 14.00 hodin v Restauraci Stadion.

Program jednání VH

 1. Zahájení VH

 2. Volba komisí

 3. Zpráva o činnosti a hospodaření TJ Čechie Zastávka, z. s. za rok 2022

 4. Určení počtu členů výkonného výboru

 5. Volba předsedy TJ Čechie Zastávka, z. s.

 6. Volba členů výkonného výboru

 7. Změna stanov TJ Čechie Zastávka, z. s.

 8. Plán práce TJ Čechie Zastávka, z. s. na rok 2023 a pravidla fungování oddílů

 9. Stanovení oddílů TJ Čechie Zastávka, z. s.

 10. Rozpočet TJ Čechie Zastávka, z. s. na rok 2023

 11. Diskuze

 12. Usnesení VH

 13. Závěr VH


V Zastávce dne 13. 12. 2022

Petr Pospíšil, předseda TJ Čechie Zastávka