TJ Čechie Zastávka

Oficiální webová stránka TJ Čechie Zastávka, z. s.

Mládežnická družstva kopané jsou organizována ve spolku FKM Kahan.

Spolek Zřizuje v roce 2024 Oddíly

Fotbal

Tenis

ASPV

Kuličky

Šachy

Discgolf

Kalendář 

Sportovní aktivity všech oddílů na jednom místě!

Kalendář aktualizován 27. 6. 2024.

Poděkování

Chtěli bychom tímto poděkovat obci Zastávka nejen za finanční podporu ve formě poskytnutí individuální dotace, ale především za zajištění údržby a rozvoje našeho sportovního areálu. Starost o takovýto areál není věc jednoduchá… a za to patří obci Zastávka oprávněně velký dík.