TJ Čechie Zastávka

Oficiální webová stránka TJ Čechie Zastávka, z. s.

Mládežnická družstva kopané jsou organizována ve spolku FKM Kahan.

Spolek Zřizuje v roce 2023 Oddíly

Fotbal

Tenis

ASPV

Kuličky

Šachy

Discgolf

Kalendář 

Setkání vedoucích
27. února 2024 v 18.30 hodin.

Sportovní aktivity všech oddílů na jednom místě

Kalendář aktualizován 8. 2. 2024.

Poděkování

Chtěli bychom tímto poděkovat obci Zastávka nejen za finanční podporu ve formě poskytnutí individuální dotace, ale především za zajištění údržby a rozvoje našeho sportovního areálu. Starost o takovýto areál není věc jednoduchá… a za to patří obci Zastávka oprávněně velký dík.