TJ Čechie Zastávka

Oficiální webová stránka TJ Čechie Zastávka, z. s.

Mládežnická družstva kopané jsou organizována ve spolku FKM Kahan.

Zdeněk Rotal

Vyhlášení nejlepších sportovců okresu Brno-venkov za rok 2023 se uskutečnilo dne 20. 2. 2024 v Ivančicích ve velkém sálu kina Réna za účasti oceněných sportovců, funkcionářů a starostů místních obcí. 

Jako osobnost v oblasti sportu byl vyhlášen „náš“ Zdeněk Rotal. Gratulujeme!

Spolek Zřizuje v roce 2023 Oddíly

Fotbal

Tenis

ASPV

Kuličky

Šachy

Discgolf

Kalendář 

Do kalendáře byla doplněna domácí utkání  „A“ i „B“ týmu
fotbalového oddílu + sdruženého týmu dorostu.

Další setkání vedoucích
21. května 2024 v 18.30 hodin.

Sportovní aktivity všech oddílů na jednom místě

Kalendář aktualizován 21. 3. 2024.

Poděkování

Chtěli bychom tímto poděkovat obci Zastávka nejen za finanční podporu ve formě poskytnutí individuální dotace, ale především za zajištění údržby a rozvoje našeho sportovního areálu. Starost o takovýto areál není věc jednoduchá… a za to patří obci Zastávka oprávněně velký dík.